De angst van de middelmanager voor Enterprise Social Networking

De angst van de middelmanager voor Enterprise Social Networking

Je hoort het vaker en vaker: ‘Voor een geslaagd adoptietraject binnen een organisatie speelt het middelmanagement een cruciale rol’. Dit geldt in sterke mate ook voor de adoptie van Enterprise Social Networking, zeg maar het interne gebruik van social media. De medewerkers zijn gewend om met social media tools om te gaan, het management ziet de (financiële) voordelen er van in, maar waarom wil die middelmanager er nou niet aan?

De rol van de middelmanager

De klassieke rol van de middel manager is er niet een om te benijden. Hij (of zij) zit tussen twee vuren in. Aan de ene kant moet hij de postbode spelen tussen het top management en de werkvloer. Strategische beslissingen komen via hem bij de medewerkers en dit zijn niet altijd de leukste beslissingen. Aan de andere kant is hij de barrière tussen medewerkers en het management. Zijn rol is om beide partijen gelukkig te houden en hierin een optimale werksfeer te creëren waarin iedereen zich prettig voelt en efficiënt werkt.

Dit doet hij door iedereen op de juiste momenten van de juiste informatie te voorzien, de mensen het gevoel te geven gewaardeerd te worden en door een gevoel van saamhorigheid te creëren. En dit kost tijd. Veel tijd, althans in de ogen van de middel manager. Hij geeft namelijk aan dat tijd een factor is waarom hij niet meedoet aan die Social Media. Ik denk dat het wat anders is.

Onderzoek over gebruik van ESN

Tijd is namelijk het meest irrelevante argument om te gebruiken om niet mee te doen. In een onderzoek van Markettools (whitepaper request link) onder 500 Jive klanten komt naar voren dat het gebruik van Enterprise Social Networking tools de medewerkers een aantal voordelen kan opleveren, zoals:

  • 34% minder tijd voor het vinden van informatie en experts
  • 26% minder tijd benodigd voor overleg
  • 32% minder tijd nodig voor het zoeken naar antwoorden

De tijd die de manager besteedt aan het efficiënt laten werken van zijn medewerkers wordt hiermee drastisch gereduceerd. Tijd die hij kan besteden om zijn medewerkers het gevoel te geven gewaardeerd te worden. Dat ze efficiënter gaan werken en meer (willen) doen.

Maar ook daar wordt zijn rol kleiner door het gebruik van Enterprise Social Networking. Harvard Business Review geeft in dit onderzoek aan dat van maar 66% van de medewerkers het potentieel benut wordt. 34% ligt dus voor het grijpen. Op de klassieke manier is hem dat niet gelukt. Het onderzoek van Markettools over Enterprises Social Networking geeft de volgende cijfers.

  • 39% meer verbondenheid tussen medewerkers
  • 32% meer ideeën gegenereerd binnen de organisatie
  • 27% minder dubbele taken uitgevoerd
  • 30% winst in medewerker tevredenheid

Veranderende rol

De enige rol van de manager zou dan de informatievoorziening van boven naar beneden en vice versa zijn. Echter doordat Enterprise Social Networking hiërarchische lagen doorbreekt en organisaties plat slaat, verloopt deze informatiestroom niet meer via hem, maar om hem heen. Het onderzoek van Markettools geeft aan dat ‘executive communication’ met 29% gestegen is na de inzet van Enterprise Social Networking. De middel manager is meer de facilitator van de gesprekken dan de ‘postbode’. Verschillende, zo niet alle, aspecten binnen de rol van middel manager veranderen. Drastisch.

De middel manager is bang om zijn baan te verliezen. Hij ziet zijn rol veranderen. Maar weet niet hoe hier mee om te gaan. Een klassieke middel manager is een gezonde controlfreak. De controle uit handen geven is lastig en Social Media is lastig in de hand te houden volgens velen. Deze angst is wordt nog eens ondersteund doordat 67% van de CIO’s Facebook blokkeert omdat dit niet productief zou zijn. Echter, de cijfers geven andere waarden.

Ongegronde angst

De angst van de middel manager voor het verliezen van de controle, of erger zijn baan, is ongegrond. De rol van de middel manager is niet uitgespeeld, maar verandert. Hij is meer een facilitator dan een controller. Niet door de medewerker te controleren op input, maar juist op output. En Enterprise Social Networks kunnen hem ondersteunen bij zijn nieuwe rol. Dus accepteer dat je rol verandert, ga mee in de belevingswereld van de medewerker en creëer de waarde voor jezelf en jouw medewerkers die Enterprise Social Networks je kunnen bieden.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *